Category: expressen nyheter

Cdt gränsvärden

CDT (kolhydratfattigt transferrin) utgör tillsammans med GT obligatoriska alkoholmarkörer för att verifiera nykterhet enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS , senast ändrade genom TSFS ) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Det görs många försök att. Kolhydratfattigt transferrin (CDT) är en biomarkör för alkoholöverkonsumtion som tillsammans med glutamyltransferas (GT) är obligatoriskt prov för att styrka»varaktigt verifierad nykterhet«vid medicinsk uppföljning för körkortsinnehav [1]. CDT-mätning kan ske med HPLC (högtrycksvätskekromatografi). Normalt utgör CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) en mindre del av totalt transferrin i serum (CDT-värden över metodens gränsvärde.

Cdt gränsvärden Video

0 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 2